٣٠% تخفیف  ( آخر هفته )   کد تخفیف:
   راهنمای استفاده

آیین نامه سازه های فضاکار (نشریه شماره 400)

0
5380
 • 19

 برای دانلود آیین نامه سازه های فضاکار (نشریه شماره 400) به ادامه مطلب مراجعه کنید. این نشریه که 532 صفحه دارد به عنوان نشریه شماره 400 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در سال 1389 منتشر شده است.

متداول ترین کاربرد سازه‌های فضاکار در ساخت سقف ساختمان‌هایی است که به واسطه عملکرد ساختمان، دهانۀ آزاد نسبتاً بزرگ در دو جهت عمود بر هم ساخته می‌شود. بدیهی است که این نوع از سازه‌ها‌ی فضاکار در استادیوم‌های ورزشی و تالارهای اجتماعات، نمایشگاه‌های چندمنظوره، مراکز فرهنگی و هنری، مصلی‌ها و مساجد، آشیانه‌های هواپیما، سالنهای صنعتی، انبارهای وسیع و انواع پایانه‌های مسافربری کاربرد فراوان دارند.  

آیین نامه سازه های فضاکار (نشریه شماره 400)با توجه به ویژگی‌های سازه‌های فضاکار، آیین‌نامه‌ها و ضوابط موجودِ ساختمان‌های متداول مسکونی و اداری به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای طراحی و اجرای سازه‌های فضاکار نیست. و ایجاب می‌نماید که آیین‌نامه ویژه سازه‌های فضاکار که در برگیرندۀ ویژگیهای خاص این نوع از سازه‌ها باشد، تدوین شود. در سطح جهانی آیین‌نامه مدونی برای سازه‌های فضاکار جهت استفاده عمومی مهندسان موجود نیست.برخی از شرکتهای بزرگ سازه‌های فضاکار که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند دستورالعمل‌هایی برای کاربرد داخلی دارند. این دستورالعمل‌ها نیز اغلب جنبه‌های اجرایی سیستم خاص تولیداتشان را در بر می‌گیرد.  لذا کاربردی محدود به سیستم خود داشته و علاوه بر آن از نقطه نظر تجاری محرمانه است و در اختیار عموم قرار داده نمی‌شود. آیین‌نامه مختصری نیز که در کشور چین تهیه شده است کلمل و جامع نیست.

فهرست مطالب

نشریه شماره ۴۰۰ در ۷ فصل تدوین شده است. لیست زیر بخشی از مواردی که در این آیین نامه آمده است را ارائه می‌کند. در ۸ پیوست آمده در انتهای این نشریه، نمونه های سازه‌های فضاکار و برنامه نویسی آنها، انواع اتصالات، روش های اجرا و … آمده است.

فصل اول : کلیات

 • دسته بندی سازه های فضاکار
 • مفاهیم بنیادین و مبانی طراحی
 • مبانی نظری و فلسفۀ طراحی
 • شرایط طراحی و بارگذاری
 • اصول اجرا
 • اصول بهره برداری و نگهداری

فصل دوم: مبانی طراحی

 • حالات حدی بهره برداری
 • آثار ناشی از خستگی
 • کنشهای دینامیکی
 • کنش‌های وابسته به ویژگیهای ژئوتکنیکی
 • اصول مدل سازی
 • تحلیل استاتیکی، دینامیکی و پایداری
 • تحلیل آثار ناشی از آتش سوزی
 • مقاومت در مقابل گسیختگی پیش رونده

فصل سوم : کنشها و بارهای مؤثر

 • بارهای ثقلی شامل بارهای مرده، زنده و برف،
 • بارهای اجرایی، بار باد، بارهای ناشی از زلزله
 • بارهای ناشی از ضربه و بارهای ناشی از ماشینآلات دوار
 • آثار ناشی از ارتعاش
 • ترکیب بارها

فصل چهارم : طراحی مجموعه سازه فضاکار

 • شیوه‌های ساخت، بافت و نصب
 • طراحی مبتنی بر حالات حدی
 • پیونده‌ها و اتصالات
 • دستگاه‌های تکیه گاهی
 • اجزا و پوشانه های غیرسازه‌ای

فصل پنجم : تحلیل

 • مبانی تحلیل
 • مدل سازی
 • روش های تحلیل

فصل ششم : طراحی اعضا، اتصالات و تکیهگاهها

 • طراحی اعضا بر اساس ماهیت نیروهای اعضا
 • دسته بندی از دیدگاه میزان صلبیت و روش اجرا
 • مبانی و معیارهای طراحی اتصالات
 • پیش بینی های لازم برای جایگذاری، جابه‌جایی، تنظیم مجدد و دسترسی در تکیه گاه‌ها

فصل هفتم : طراحی به کمک آزمایش

 • انواع آزمایشها
 • برنام‌هریزی و طراحی آزمایشها
 • ارزیابی، پردازش و پالایش داده‌ها، تجزیه و تحلیل نتایج
 • تعیین مقادیر کمیت‌های طراحی به روش آماری
 • راهنمای آزمایش‌های بارگذاری

پیوست ها

 • پیوست ۱ الف  نمونه‌هایی از سازه‌های فضاکار شبکه‌ای
 • پیوست ۱ ب  برنامه‌های فرمیینی
 • پیوست ۲ گونه‌های اتصالات و پیونده‌ها در سازه‌های فضاکار شبکه‌ای
 • پیوست ۳  تعیین شاخص انعطافپذیری اتصالات سازه های فضاکار شبکه‌ای
 • پیوست ۴ گونه‌های ناپایداری در سازه‌های فضاکار شبکه‌ای
 • پیوست ۵ رده های ناپایداری در سازه های فضاکار شبکه ای
 • پیوست ۶الف  مبانی طراحی
 • پیوست ۶ ب ملزومات طراحی
 • پیوست ۷ اصول و شیوه های اجرای سازه های فضاکار
 • پیوست ۸ اصول مستندسازی
سوال یا نظری در خصوص این مطلب دارید؟
برای کد جدید روی آن کلیک کنید
عکس خوانده نمی‌شود
پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.